BHÇ Ormancılık

HES - RES Orman İzinleri

HES - RES Orman İzinleri

Enerji Piyasası Düzenleme kurulundan alınmış olan üretim lisansına istinaden ormanlık alanlarda kamu yararı ve zaruret olması durumunda gerçek, tüzel kişi, kurum ve kuruluşlara 6831 sayılı Orman Kanunun 17/3 maddesi Uygulama Yönetmeliği kapsamında  gerekli evraklar eksiksiz olarak tamamlandıktan ve gerekli bedellerin ödenmesinden sonra sahada çalışma yapılmaktadır. Genel olarak HES( hidroelektrik santrali) orman izinleri, RES (rüzgâr enerjisi santrali) orman izinleri verilmektedir.

 Yukarıda da bahsedildiği gibi HES( hidroelektrik santrali) projesi kapsamında; santral yeri, trafo merkezi, cebri boru, yükleme havuzu, tahliye kanalı, iletim kanalı, çökeltme havuzu, regülatör, göl alanı, ulaşım yolu, enerji nakil haatı, enerji iletim hattı vs. orman izinleri alınmaktadır

RES (rüzgâr enerjisi santrali) orman izinleri projesi kapsamında rüzgar ölçüm direği, rüzgar direği, yol, trafo merkezi, enerji nakil hattı vs. orman izinleri alınmaktadır

 

Girişimcilerin, toplum yararına ve doğanın süregelen döngüsüne destek verebilmek amacı ile bitmesi sakıncalı olan kaynakların arttırılması için orman izinleri alarak faaliyete geçmesi sağlanmaktadır. Ormanlık alanların farklı bir faaliyete yönelik kullanılması aşamasında, mevcut alanda meydana gelebilecek erozyon ve benzeri sonuçlara karşı önlem almak proje sahibinin sorumluluğundadır. Belirli işlemlerin ardından Orman Mühendisleri Odasına bağlı bulunan Ormancılık büroları ve Şirketleri tarafından dosya hazırlanmaktadır. Geniş kapsamlı ele alındığında bu dosyalar içerisinde ağaç röleve planı, koordinat özet çizelgesi, ÇED belgeleri, dsi kurum görüşü, kültür sit görüşü, doğal sit görüşü,doğa koruma milli parkı görüşü (DKMP görüşü), 1/25000 ölçek uygun memleket haritası, 1/25000 ölçek uygun mesafe haritası, 1/25000 ölçek uygun meşçere haritası, 1/5000 ölçek uygun vaziyet planı ve 1/10000 ölçek uygun kadastro haritası gibi belgeler bulunmaktadır.

Sizi Arayalım
Sizi Arayalım

Yardıma mı ihtiyacınız var ? Sizleri Arayalım.

× Whatsapp