BHÇ Ormancılık

Orman Park, Piknik ve Mesire Yeri

Orman Park, Piknik ve Mesire Yeri Orman Park, Piknik ve Mesire Yeri Orman Parkı, toplumun çeşitli dinlenme, eğlenme ve spor ihtiyaçlarını karşılamak, yurdun güzelliğine katkı sağlamak ve turistik hareketlere imkan vermek maksadıyla, gerekli tesis, yapı ve donatılarla kullanıma ayrılan, halkın günübirlik veya geceleme ihtiyaçlarını karşılayan, rekreasyonel ve estetik kaynak değerlerine sahip orman rejimine tabi sahalardır. […]

ENH ve Yol İzinleri

ENH ve Yol İzinleri ENH ve Yol İzinleri 6831 sayılı Orman Kanunun 17/3. Maddesi Uygulama Yönetmeliği kapsamında HES -RES projesi kapsamında üretilen elektriğin elektrik ağına aktarılması amacıyla ormanlık alandan geçen elektrik hattı ve direklerin izinli hale getirilmesi yangınları önlemek amacıyla hat koridoruna gelen ağaçların kesilmesi, ormanda veya parselde yapılan tesislere ulaşımı sağlamak amacıyla orman izinlerinin […]

Rehabilitasyon Projeleri

Rehabilitasyon Projeleri Rehabilitasyon Projeleri 6831 sayılı Orman Kanunun 16. Maddesi Uygulama Yönetmeliği ve diğer uygulama yönetmeliği kapsamında orman arazisinde alınan izinlerde izin süresinin bitmesi veya çalışmaların bitmesinden dolayı tahrip olan orman alanını yeniden doğa kazandırmak için yapılan ağaçlandırma çalışmasına uygun hale getirilmesi için hazırlanacak projelerdir. Sizi Arayalım Projelerimiz Madencilik Uygulamaları 3D Modelleme ve Haritacılık Orman […]

Maden Altyapı Tesisi İzin Dosyası

Maden Altyapı Tesisi İzin Dosyası Maden Altyapı Tesisi İzin Dosyası 6831 sayılı Orman Kanunun 16. Maddesi Uygulama Yönetmeliği gereği MAPEG’den şahıs veya şirketler tarafından alınan maden  arama, maden işletme ruhsatına , kurum veya kuruluşları tarafından alınan Hammadde Üretim İzin Belgesine istinaden orman arazisi dışında yapılmasının mümkün olmadığı kamu yararı ve zarureti olan sahalarda alınacak maden […]

Özel Ağaçlandırma

Özel Ağaçlandırma Özel Ağaçlandırma 6831 sayılı Orman Kanunun 57. Maddesi Uygulama Yönetmeliği,  gereği orman vasfındaki bozuk orman alanlarını milli ekonomiye kazandırmak, bozulmuş olan doğal dengeyi yeniden tesis etmek ve meyve üretimi sağlamak amacıyla orman alanında alınacak izinlerin ve projelerinin hazırlanması Sizi Arayalım Projelerimiz Madencilik Uygulamaları 3D Modelleme ve Haritacılık Orman İzinleri Proje ve Danışmanlık Sizi […]

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ MÜSAVİRLİK

Orman Mühendisliği Müsavirlik Orman Mühendisliği Müsavirlik 6831 sayılı Orman Kanunun 16. Maddesi, 17/3 maddesi ve 18. Maddesi Uygulama Yönetmeliği, 57. Maddesi uygulama yönetmeliğine istinaden özel ağaçlandırma, imar- ihya işleri için orman teşkilatı ile arada bağı kurulması Sizi Arayalım Projelerimiz Madencilik Uygulamaları 3D Modelleme ve Haritacılık Orman İzinleri Proje ve Danışmanlık Sizi Arayalım Yardıma mı ihtiyacınız […]

HES –  RES Orman İzinleri

HES – RES Orman İzinleri HES – RES Orman İzinleri Enerji Piyasası Düzenleme kurulundan alınmış olan üretim lisansına istinaden ormanlık alanlarda kamu yararı ve zaruret olması durumunda gerçek, tüzel kişi, kurum ve kuruluşlara 6831 sayılı Orman Kanunun 17/3 maddesi Uygulama Yönetmeliği kapsamında  gerekli evraklar eksiksiz olarak tamamlandıktan ve gerekli bedellerin ödenmesinden sonra sahada çalışma yapılmaktadır. […]

Orman İzinleri Proje ve Danışmanlık

BHÇ Ormancılık Orman İzinleri Proje ve Danışmanlık Maden Arama, İşletme, Altyapı, Tesis İzin Dosyası Tanzimi Maden Arazisi Rehabilitasyon Projeleri Kömür Ocağı İzinleri Eski Maden Sahaları İçin Arazi Rehabilitasyon Projeleri İşletme Tesisi Alt Yapı Tesis İzni Dosyası Hidroelektrik Santralleri Orman İzinleri ve Danışmanlığı Rüzgar Enerji Santralleri Orman İzinleri ve Danışmanlığı Enerji Nakil Hattı Orman Projeleri İzinleri […]

3D Modelleme ve Haritacılık Uygulamaları

BHÇ Ormancılık 3D Modelleme ve Haritacılık Uygulamaları Yüksek Hassasiyet ve Çözünürlükte Harita Sunuyoruz Halihazır Harita Ölçümleri 3D Şehir Modellemeleri ve Kadastro Çalışmaları İmar/İnşaat Uygulamaları Şehir Planlama İçin Altlık Oluşturma Kıyı Kenar Çizgileri Belirlenmesi Stok Hesaplamaları ve Analizi Orman İzin Projeleri Sel, Çığ ve Heyelan Çalışmaları İçin Modelleme Nokta Bulutu Üretimi Sayısal Yükseklik Modeli (DEM) Üretimi […]

Madencilik Hizmetleri

BHÇ Ormancılık Madencilik Uygulamaları *Maden ocağınızın 2D ve 3D haritasını üretiyoruz. *Rezerv Hesaplamaları ve Analizi *Şev Analizleri *Hacim, Alan ve Uzunluk Hesaplamaları *MAPEG Standartlarında İmalat Ölçümü *MAPEG Standartlarında Halihazır Ölçümü *Stok Yönetimi ve Planlanması *Drenaj Yönetimi, Havza ve Su Akış Haritaları *Maden Boşaltma ve Atık Analizleri *Keşif Çalışmaları *Arazi Yükseklik Analizleri ve Keşif Planlaması *Ocak […]

× Whatsapp